สอนยืน

ภาษาอังกฤษ


v train an infant to stand
ความหมายเหมือนกับ: หัดยืน , เริ่มยืน
คำที่เกี่ยวข้อง: practise standing , teach an infant to stand , begin to stand , learn to stand on one´s feet


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top