สอน

ภาษาอังกฤษ


v teach
คำอธิบาย: บอกวิชาความรู้ให้, แสดงให้เข้าใจโดยวิธีบอกหรือทำให้เห็นเป็นตัวอย่างเพื่อให้รู้ดีชั่วเป็นต้น
คำที่เกี่ยวข้อง: instruct , educate , coach , tutor , guide , drill
คำตรงข้าม: เรียน
ตัวอย่างประโยค: ผมยังไม่มีคุณสมบัติพอที่จะสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้