สอดคล้องกัน

ภาษาอังกฤษ


v conform
ความหมายเหมือนกับ: เข้ากัน , สอดคล้องต้องกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: harmonize
คำตรงข้าม: ขัดแย้งกัน
ตัวอย่างประโยค: พระองค์ทรงแนะนำให้ดัดแปลงวัฒนธรรมต่างชาติให้สอดคล้องกันกับวัฒนธรรมไทย


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top