สวาปาม

ภาษาอังกฤษ


v devour
คำอธิบาย: กินอย่างตะกละ
ความหมายเหมือนกับ: แดก , ยัด , เขมือบ
คำที่เกี่ยวข้อง: eat , gobble , guzzle , gulp , polish off , wolf
ตัวอย่างประโยค: เมื่ออาหารตั้งโต๊ะเรียบร้อย พวกเด็กจรจัดก็สวาปามอย่างรวดเร็ว


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top