สวยงาม

ภาษาอังกฤษ


adj beautiful
ความหมายเหมือนกับ: สวย , งาม
คำที่เกี่ยวข้อง: attractive , charming , exquisite , fair , fine , gorgeous , handsome , lovely
คำตรงข้าม: น่าเกลียด , ขี้เหร่
ตัวอย่างประโยค: อาคารอันสวยงามหลายแห่งกำลังถูกรื้อ

คำที่มี "สวยงาม" ในคำ


อย่างสวยงาม adv beautifully
ความหมายเหมือนกับ: อย่างงดงาม
ตัวอย่างประโยค: ฝรั่งบางคนไหว้ได้อย่างสวยงาม

อย่างสวยงาม adv beautifully
ความหมายเหมือนกับ: อย่างงดงาม
ตัวอย่างประโยค: ฝรั่งบางคนไหว้ได้อย่างสวยงาม

ความสวยงาม n beauty
ความหมายเหมือนกับ: ความงดงาม , ความงาม

ความสวยงาม n beauty
ความหมายเหมือนกับ: ความงดงาม
คำตรงข้าม: ความน่าเกลียด

ความสวยงาม n fineness
ความหมายเหมือนกับ: ความงามเลิศ , ความงดงาม
คำตรงข้าม: ความอัปลักษณ์ , ความน่าเกลียดค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top