สวย

ภาษาอังกฤษ


v be beautiful
ความหมายเหมือนกับ: งาม , เฉิดฉัน , เพริศ , อะเคื้อ
คำที่เกี่ยวข้อง: be splendid , be gorgeous , be attractive , be pretty , be elegant , be charming , be nice , be graceful , be handsome
ตัวอย่างประโยค: ด้วยผลบุญแห่งการปฏิบัติดี เธอจึงมีความสุขสดชื่น แจ่มใส สวยเสมอและสาวเสมอ

คำที่มี "สวย" ในคำ


สวยงาม adj beautiful
ความหมายเหมือนกับ: สวย , งาม
คำตรงข้าม: น่าเกลียด , ขี้เหร่
ตัวอย่างประโยค: อาคารอันสวยงามหลายแห่งกำลังถูกรื้อ

สวยหรู adv splendidly
ความหมายเหมือนกับ: สวยงาม
ตัวอย่างประโยค: เธอพูดอย่างสวยหรูถึงโครงการที่จะจัดทำในปีหน้า

สวยหรู v be splendid
ความหมายเหมือนกับ: สวยงาม , สวยสง่า
ตัวอย่างประโยค: สถานที่ต่างๆ ของประเทศไม่ได้สวยหรูอย่างที่เราคิดไว้

สวยหรู adj splendid
ตัวอย่างประโยค: เขาได้แต่เสนอโครงการสวยหรูโดยไม่นึกถึงความเป็นจริง

สวยหยาดเยิ้ม v be beautiful
ความหมายเหมือนกับ: สวยหยาด , สวยเลิศ , สวยเลิศเลอ
ตัวอย่างประโยค: ลูกสาวเจ้าเมืองพิจิตร รูปร่างอรชรอ้อนแอ้น สวยหยาดเยิ้มน่ามองไปหมด

สวยพริ้ง adj beautiful
ความหมายเหมือนกับ: งามพริ้ง , เพริศพริ้ง
คำตรงข้าม: ขี้เหร่

สวยสง่า v be splendid
ความหมายเหมือนกับ: สวยงาม

สวยหวาน adj sweet looking

สวยหยาด v be beautiful
ความหมายเหมือนกับ: สวยเลิศ , สวยเลิศเลอ

สวยเลิศ v be beautiful
ความหมายเหมือนกับ: สวยหยาด , สวยเลิศเลอ

สวยเลิศเลอ v be beautiful
ความหมายเหมือนกับ: สวยหยาด , สวยเลิศ

รักสวยรักงาม v be conscious of one´s appearance
คำอธิบาย: ใส่ใจกับเรื่องของความสวยงาม
ตัวอย่างประโยค: ใครจะรักสวยรักงามเกินเธอนั้น ไม่มีแล้ว

รักสวยรักงาม adj beauty-loving
คำอธิบาย: ที่ใส่ใจกับเรื่องของความสวยงาม
ตัวอย่างประโยค: เธอเป็นเด็กรักสวยรักงามอยู่พอตัว

สวยทุกข์ v undergo suffering
ความหมายเหมือนกับ: ประสบทุกข์
คำตรงข้าม: เสวยสุข
ตัวอย่างประโยค: เขาได้เสวยสุขมานานพอแล้วถึงคราวที่จะต้องเสวยทุกข์บ้าง

สวยราชย์ v occupy the throne
ความหมายเหมือนกับ: ครองราชย์ , เสวยราชสมบัติ
ตัวอย่างประโยค: พระนางเจ้าของเขาเสวยราชย์มาครบ 50 ปี

สวยราชสมบัติ v occupy the throne
ความหมายเหมือนกับ: เสวยราชย์ , ครองราชย์
ตัวอย่างประโยค: พระองค์เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติเมื่อยังทรงพระเยาว์

สะสวย v be beautiful
ความหมายเหมือนกับ: สวย , งาม
ตัวอย่างประโยค: ขณะที่เธออายุประมาณ 25 ปี หน้าตาเธอสะสวยและท่าทางดี

ข้าวสวย n cooked rice
คำอธิบาย: ข้าวที่หุงสุกแล้ว ด้วยวิธีให้งวดเหลือแต่เมล็ดข้าว
ความหมายเหมือนกับ: ข้าวสุก
ตัวอย่างประโยค: ฉันชอบกินข้าวสวยมากกว่าข้าวต้ม เพราะมันหนักท้องกว่า

เสริมสวย v beautify
คำอธิบาย: ตกแต่งให้ดูสวยงามขึ้น (มักใช้แก่สตรี)
ความหมายเหมือนกับ: ปรุงแต่ง , แต่ง , เสริมแต่ง
ตัวอย่างประโยค: ทุกวันอาทิตย์ เธอจะไปเสริมสวยที่สถานเสริมความงามแถวสีลม

สวย v eat
ความหมายเหมือนกับ: รับประทาน , กิน
ตัวอย่างประโยค: แม่บ้านยกอาหารกลางวันมาเทียบให้ท่านจันทร์เสวยในสวน

สวยพระชาติ v be born
คำอธิบาย: เกิด (ใช้แก่พระพุทธเจ้าเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์)
ความหมายเหมือนกับ: เกิด
ตัวอย่างประโยค: ในพระปริตรบทหนึ่ง กล่าวถึงตอนที่พระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นนกคุ่ม

สวยสุข v enjoy happiness
ความหมายเหมือนกับ: เสพย์สุข
ตัวอย่างประโยค: สองพ่อลูกเสวยสุขอยู่ในเมืองไทย เพราะมีเงินที่โปรยหว่านไม่อั้นตามสถานเริงรมย์ชื่อดัง

ร้านเสริมสวย n beauty shop
หน่วยนับ: ร้าน
ตัวอย่างประโยค: เขาอายที่จะเข้าไปในร้านเสริมสวย

ช่างเสริมสวย n beautician
คำอธิบาย: ผู้มีอาชีพแต่งหน้าและทำผม
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: เธอเป็นช่างเสริมสวยที่มีฝีมือคนหนึ่งของร้านนี้

กระสวย n shuttle
คำอธิบาย: เครื่องบรรจุด้ายสำหรับทอผ้าหรือเย็บผ้า

คนสวย n beauty
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนงาม
ตัวอย่างประโยค: ลูกสาวกำนันเป็นคนสวยของหมู่บ้านที่ไม่มีใครกล้าแตะ

อย่างสวยงาม adv beautifully
ความหมายเหมือนกับ: อย่างงดงาม
ตัวอย่างประโยค: ฝรั่งบางคนไหว้ได้อย่างสวยงาม

อย่างสวยงาม adv beautifully
ความหมายเหมือนกับ: อย่างงดงาม
ตัวอย่างประโยค: ฝรั่งบางคนไหว้ได้อย่างสวยงาม

สาวสวย n beautiful woman

ความสวยสง่า n magnificence
ความหมายเหมือนกับ: ความงดงาม

ความสวยงาม n beauty
ความหมายเหมือนกับ: ความงดงาม , ความงาม

ผิวสวย n beautiful complexion
ความหมายเหมือนกับ: สีงาม , ผิวงาม

ความสวยงาม n beauty
ความหมายเหมือนกับ: ความงดงาม
คำตรงข้าม: ความน่าเกลียด

ความสวยงาม n fineness
ความหมายเหมือนกับ: ความงามเลิศ , ความงดงาม
คำตรงข้าม: ความอัปลักษณ์ , ความน่าเกลียด

ไม่สวย adj disgusting
ความหมายเหมือนกับ: น่าเกลียด , ไม่งาม
คำตรงข้าม: สวย , งาม

สาวสวย n beautiful woman
ความหมายเหมือนกับ: สาวงาม , หญิงงาม
คำตรงข้าม: หนุ่มหล่อค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top