สละให้

ภาษาอังกฤษ


v give
ความหมายเหมือนกับ: ให้ , ส่งให้ , ส่งมอบ , ยกให้ , มอบให้
คำที่เกี่ยวข้อง: bestow , grant , hand out