สละ

ภาษาอังกฤษ


n Zalacca
คำอธิบาย: ชื่อไม้พุ่มชนิด Zalacca edulis Reinw. ในวงศ์ Palmae ขึ้นเป็นกอ คล้ายระกำ ผลสีคล้ำ ไม่มีหนาม เนื้อสีขาวหนาล่อน รสหวาน
หน่วยนับ: ผล, พะวง
คำที่เกี่ยวข้อง: Zalacca wallichiana , sweet variety
ตัวอย่างประโยค: สละเป็นผลไม้ขึ้นชื่อชนิดหนึ่งของจังหวัดระยอง
n species of marine fish
คำอธิบาย: ชื่อปลาทะเลชนิด Scomberoides sancti ในวงศ์ Carangidae ลำตัวแบนข้างและกว้างมาก มีจุดดำใหญ่อยู่บนเส้นข้างตัว 5-8 จุด ตาเล็กอยู่สูง ขนาดโตได้ถึง 1.5 เมตร
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: ปลาสละ
v sacrifice
ความหมายเหมือนกับ: เสียสละ
คำที่เกี่ยวข้อง: renounce
ตัวอย่างประโยค: ไทยต้องสละดินแดนไปครั้งแล้วครั้งเล่า เพื่อแลกกับความอยู่รอดของประเทศ
v leave
ความหมายเหมือนกับ: ผละออก , ละทิ้ง , ละวาง
คำที่เกี่ยวข้อง: abandon , discard , forsake , relinquish , cast off
ตัวอย่างประโยค: เราจำเป็นต้องสละเรือทิ้งไว้ที่นั่น เพราะไม่มีทางเลือกใดที่ดีกว่านั้น