สร้างตัว

ภาษาอังกฤษ


v build up a fortune
คำอธิบาย: สร้างฐานะให้มีหลักฐานมั่นคง
ความหมายเหมือนกับ: ก่อร่างสร้างตัว , สร้างเนื้อสร้างตัว , สร้างฐานะ
คำที่เกี่ยวข้อง: make´s one way , get married and carve out
ตัวอย่างประโยค: อิทธิพลของดวงงชะตาบ่งชัดว่า ชายราศีมังกรจะได้ดี และสร้างตัวได้เอง