สร้างตัว

ภาษาอังกฤษ


v build up a fortune
คำอธิบาย: สร้างฐานะให้มีหลักฐานมั่นคง
ความหมายเหมือนกับ: ก่อร่างสร้างตัว , สร้างเนื้อสร้างตัว , สร้างฐานะ
คำที่เกี่ยวข้อง: make´s one way , get married and carve out
ตัวอย่างประโยค: อิทธิพลของดวงงชะตาบ่งชัดว่า ชายราศีมังกรจะได้ดี และสร้างตัวได้เอง

คำที่มี "สร้างตัว" ในคำ


สร้างตัวเอง v be self-made
คำอธิบาย: ทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยลำแข้งของตนจนได้ดี
ความหมายเหมือนกับ: สร้างตัว , ก่อร่างสร้างตัว
ตัวอย่างประโยค: เถ้าแก่สร้างตัวเองด้วยสองมือจนร่ำรวยมาได้ขนาดนี้

สร้างเนื้อสร้างตัว v earn one´s own
ความหมายเหมือนกับ: สร้างตัว , สร้างฐานะ
ตัวอย่างประโยค: ขอเวลาผมสร้างเนื้อสร้างตัวสัก 2 ปี

ก่อร่างสร้างตัว v build up a fortune
คำอธิบาย: ตั้งเนื้อตั้งตัวได้เป็นหลักฐาน
ความหมายเหมือนกับ: สร้างตัว
ตัวอย่างประโยค: หมู่บ้านนี้ดูอุดมสมบูรณ์เพราะคนที่นี่ร่วมมือร่วมแรงกันก่อร้างสร้างตัวจนเป็นปึกแผ่นค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top