สร้าง

ภาษาอังกฤษ


v build
ความหมายเหมือนกับ: ประดิษฐ์ , ก่อ , ก่อสร้าง
คำที่เกี่ยวข้อง: construct
คำตรงข้าม: ทำลาย , กำจัด
n platform
คำอธิบาย: โรงขนาดเล็กมียกพื้นข้างใน สำหรับพระสงฆ์นั่งสวดพระอภิธรรม อยู่ 4 มุมเมรุ
ความหมายเหมือนกับ: คดซ่าง , คดสร้าง , ซ่าง , ส้าง , สำซ่าง
v create
คำอธิบาย: ทำให้เกิดสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งที่เป็นนามธรรม
ความหมายเหมือนกับ: รังรักษ์ , รังสรรค์ , รังสฤษฎ์
คำที่เกี่ยวข้อง: produce , build , make , invent
ตัวอย่างประโยค: ฮาร์ดดิสก์ดิสก์ประเภทนี้สร้างความปั่นป่วนให้แก่วงการคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมาก