สม่ำเสมอ

ภาษาอังกฤษ


adv regularly
ความหมายเหมือนกับ: บ่อย , เป็นประจำ , ซ้ำๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: always
คำตรงข้าม: นานๆ ที , ห่าง
adv usually
คำอธิบาย: เป็นปกติตามระเบียบเสมอ
ความหมายเหมือนกับ: เป็นประจำ , เป็นปกติ
คำที่เกี่ยวข้อง: normally , regularly , ordinarily , commonly
ตัวอย่างประโยค: พ่อออกกำลังสม่ำเสมอ ตามที่คุณหมอสั่งไว้