สมบูรณ์แบบ

ภาษาอังกฤษ


adj complete
คำอธิบาย: ที่ดีพร้อมอย่างไม่มีที่ติหรือไม่มีข้อบกพร่องใดๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: flawless
คำตรงข้าม: บกพร่อง
ตัวอย่างประโยค: เขาจะจัดสื่อการสอนที่สมบูรณ์แบบออกมาอีกครั้งในปลายปีนี้
v be perfect
ความหมายเหมือนกับ: ปราศจากข้อเสีย , ดีพร้อม , สมบูรณ์
คำที่เกี่ยวข้อง: be complete


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top