สมบูรณ์พูนสุข

ภาษาอังกฤษ


adj comfortable
คำอธิบาย: ที่พรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งต่างๆ ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
ความหมายเหมือนกับ: บริบูรณ์พูนสุข
คำที่เกี่ยวข้อง: convenient , without difficulty (trouble)
คำตรงข้าม: ขาดแคลน
ตัวอย่างประโยค: ลูกๆ เขามีชีวิตที่สมบูรณ์พูนสุขมานานแล้ว ถึงคราวที่ต้องลำบากเสียบ้าง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top