สมบูรณ์

ภาษาอังกฤษ


adv perfectly
ความหมายเหมือนกับ: บริบูรณ์
คำที่เกี่ยวข้อง: completely
v be perfect
ความหมายเหมือนกับ: บริบูรณ์
คำที่เกี่ยวข้อง: be complete
adv fully
ความหมายเหมือนกับ: ครบถ้วน , พร้อม
คำที่เกี่ยวข้อง: completely , entirely , thoroughly , wholly
คำตรงข้าม: พร่อง , ขาด

คำที่มี "สมบูรณ์" ในคำ


สมบูรณ์แบบ adj complete
คำอธิบาย: ที่ดีพร้อมอย่างไม่มีที่ติหรือไม่มีข้อบกพร่องใดๆ
คำตรงข้าม: บกพร่อง
ตัวอย่างประโยค: เขาจะจัดสื่อการสอนที่สมบูรณ์แบบออกมาอีกครั้งในปลายปีนี้

สมบูรณ์พูนสุข adj comfortable
คำอธิบาย: ที่พรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งต่างๆ ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
ความหมายเหมือนกับ: บริบูรณ์พูนสุข
คำตรงข้าม: ขาดแคลน
ตัวอย่างประโยค: ลูกๆ เขามีชีวิตที่สมบูรณ์พูนสุขมานานแล้ว ถึงคราวที่ต้องลำบากเสียบ้าง

สมบูรณ์แบบ v be perfect
ความหมายเหมือนกับ: ปราศจากข้อเสีย , ดีพร้อม , สมบูรณ์

ความอุดมสมบูรณ์ n richness
คำอธิบาย: ความบริบูรณ์ด้วยสิ่งต่างๆ มากมายโดยไม่มีส่วนใดขาดตกบกพร่อง
ตัวอย่างประโยค: เจ้าหน้าที่ป่าไม้บอกให้ชาวบ้านช่วยกันรักษาความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติไว้

อุดมสมบูรณ์ adv plentifully
ความหมายเหมือนกับ: มาก , มากมาย , ดก , บริบูรณ์
คำตรงข้าม: ขาดแคลน
ตัวอย่างประโยค: ช่างไทยปรารถนาที่จะมีวัสดุใช้ในการสร้างงานศิลปกรรมอย่างอุดมสมบูรณ์

อุดมสมบูรณ์ v be plentiful
ความหมายเหมือนกับ: มาก , มากมาย , ดก , บริบูรณ์
คำตรงข้าม: ขาดแคลน

อุดมสมบูรณ์ v abound
ความหมายเหมือนกับ: มากมาย
ตัวอย่างประโยค: คนเรารู้จักแลกเปลี่ยนสิ่งของกัน เพื่อทำให้ชีวิตอุดมสมบูรณ์ขึ้น

อุดมสมบูรณ์ adv plentifully
ความหมายเหมือนกับ: มากมาย
ตัวอย่างประโยค: ปลาที่อาศัยอยู่ในหนองน้ำแห่งนี้มีอาหารกินอย่างอุดมสมบูรณ์

ไม่สมบูรณ์ adj imperfect
คำตรงข้าม: สมบูรณ์ , อ้วนท้วน , อ้วนท้วนสมบูรณ์
ตัวอย่างประโยค: เด็กที่ทานอาหารไม่ครบห้าหมู่มักมีร่างกายไม่สมบูรณ์

ไม่สมบูรณ์ v be imperfect
คำอธิบาย: ไม่เรียบร้อย, ไม่ครบถ้วน
คำตรงข้าม: สมบูรณ์ , บริบูรณ์
ตัวอย่างประโยค: ผู้ร่วมออกแบบระบบยูนิกซ์ชี้ว่าวิธีนี้ยังไม่สมบูรณ์

อย่างสมบูรณ์ adv completely

ความสมบูรณ์ n well-being
ความหมายเหมือนกับ: ความสุขสบาย

ความสมบูรณ์ n fertility
ความหมายเหมือนกับ: ความบริบูรณ์ , ความมากมาย
คำตรงข้าม: ความขาดแคลน

ความสมบูรณ์ n prosperity
ความหมายเหมือนกับ: ความเจริญ , ความมั่งคั่ง

ความสมบูรณ์ n completeness
ความหมายเหมือนกับ: ความพรั่งพร้อม , ความอุดมสมบูรณ์
คำตรงข้าม: ความขาดแคลน , ความฝืดเคืองค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top