สมบูรณ์

ภาษาอังกฤษ


adv perfectly
ความหมายเหมือนกับ: บริบูรณ์
คำที่เกี่ยวข้อง: completely
v be perfect
ความหมายเหมือนกับ: บริบูรณ์
คำที่เกี่ยวข้อง: be complete
adv fully
ความหมายเหมือนกับ: ครบถ้วน , พร้อม
คำที่เกี่ยวข้อง: completely , entirely , thoroughly , wholly
คำตรงข้าม: พร่อง , ขาด