สมบัติ

ภาษาอังกฤษ


n property
ความหมายเหมือนกับ: ทรัพย์สิน , โภคทรัพย์ , ทรัพย์สมบัติ
n property
คำอธิบาย: ทรัพย์สิน เงินทอง ของใช้ หรือสิ่งมีค่าต่างๆ
หน่วยนับ: ชิ้น
คำที่เกี่ยวข้อง: wealth , asset , fortune , treasure , possession , riches , estate
ตัวอย่างประโยค: เปียโนหลังดังกล่าวได้ตกมาเป็นสมบัติของกรมศิลปากร
n property
คำอธิบาย: ลักษณะประจำของสาร เช่น ไอโอดีนมีสมบัติเป็นอโลหะ ลักษณะเป็นของแข็ง สีเทาดำเป็นเงาวาว หลอมละลายที่ 114 ํ ซ. เมื่อระเหิดเป็นไอให้ไอสีม่วง
ความหมายเหมือนกับ: คุณสมบัติ
คำที่เกี่ยวข้อง: quality , attribute , characteristic , feature , hallmark