สบถ

ภาษาอังกฤษ


v swear
คำอธิบาย: อ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ลงโทษตนเองเมื่อไม่เป็นไปอย่างพูด
คำที่เกี่ยวข้อง: curse , abuse , revile , imprecate
ตัวอย่างประโยค: เขาสบถว่าถ้าผิดคำพูดขอให้ฟ้าผ่าตาย