สนับสนุน

ภาษาอังกฤษ


v support
ความหมายเหมือนกับ: ส่งเสริม , ช่วยเหลือ , เกื้อหนุน
คำที่เกี่ยวข้อง: aid , give support to , help