สนทนา

ภาษาอังกฤษ


v talk
ความหมายเหมือนกับ: เล่า , บอก , พูด , เจรจา
คำที่เกี่ยวข้อง: converse , speak
v talk
คำอธิบาย: พูดจาหารือกัน
ความหมายเหมือนกับ: พูด , คุย
คำที่เกี่ยวข้อง: chat , speak , converse
คำตรงข้าม: ฟัง
ตัวอย่างประโยค: บ่ายวันศุกร์ของสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้สนทนากับผู้บริหารหมายเลข 2 ของพรรค
v discuss
คำอธิบาย: พูดกันไปมาด้วยเรื่องต่างๆ
ความหมายเหมือนกับ: เจรจา , คุย
คำที่เกี่ยวข้อง: talk , converse
ตัวอย่างประโยค: วันนี้ผมได้สนทนากับผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเลี้ยงกล้วยไม้