สถานะ

ภาษาอังกฤษ


n state
คำอธิบาย: ความเป็นไป, ความเป็นอยู่
หน่วยนับ: สถานะ
คำที่เกี่ยวข้อง: condition , situation
ตัวอย่างประโยค: หากวัดไม่รู้จักปรับปรุงสถานะของตน ก็จะเหลือพิธีกรรมอันล้าสมัยไว้

คำที่มี "สถานะ" ในคำ


สถานะที่เป็นอยู่ n manner
ความหมายเหมือนกับ: วิสัยที่เป็นไป , ภาวะค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top