สดใส

ภาษาอังกฤษ


v be bright
ความหมายเหมือนกับ: ผ่องใส , แจ่มใส
คำที่เกี่ยวข้อง: be lively , be vivacious , be cheerful
คำตรงข้าม: สลด , หดหู่
v be cheerful
คำอธิบาย: ไม่ขุ่นมัว
คำที่เกี่ยวข้อง: be happy , be delighted , be joyful , be delightful , be gay
ตัวอย่างประโยค: หลังจากได้พักมา 2 อาทิตย์ ดูเขาสดใสอย่างเห็นได้ชัด
adj bright
ความหมายเหมือนกับ: สว่าง , เจิดจ้า
คำที่เกี่ยวข้อง: shining , vivid
ตัวอย่างประโยค: ผีเสื้อในวงศ์นี้มีสีสดใส