สด

ภาษาอังกฤษ


adv live
คำอธิบาย: มีเกิดขึ้นจริงในเวลานั้นๆ
ตัวอย่างประโยค: การปราศรัยครั้งนี้ ถ่ายทอดสดออกทีวีไปทั่วโลก
v be fresh
คำอธิบาย: ลักษณะของสิ่งต่างๆ ที่ได้มาหรือผลิตขึ้นใหม่ๆ ยังไม่ทันเสื่อมหรือเสียคุณภาพของสิ่งนั้น คือ ไม่เหี่ยวแห้ง ซีดจาง และอาจบริโภคหรือใช้ได้ดีในสภาพของขณะนั้น
ความหมายเหมือนกับ: ใหม่
คำที่เกี่ยวข้อง: be green
คำตรงข้าม: เก่า , เหี่ยว
ตัวอย่างประโยค: ผลไม้ร้านนี้สดกว่าร้านอื่นๆ
adj fresh
คำอธิบาย: ยังเขียวหรือยังไม่สุกด้วยไฟ ไม่แห้งหรือหมักดองเป็นต้น
ความหมายเหมือนกับ: ดิบ
คำตรงข้าม: สุก
ตัวอย่างประโยค: เราไม่มีผักสดกินเพราะญี่ปุ่นเหมาไปหมด