สงบปากสงบคำ

ภาษาอังกฤษ


v keep silence
คำอธิบาย: นิ่งไว้ไม่โต้เถียง
ตัวอย่างประโยค: เราต้องรู้จักสงบปากสงบคำเสียบ้าง เรื่องจะได้ไม่รุนแรง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top