ศึกษา

ภาษาอังกฤษ


v study
ความหมายเหมือนกับ: เรียน , เล่าเรียน , ศึกษาเล่าเรียน , เรียนรู้
คำที่เกี่ยวข้อง: learn
v study
คำอธิบาย: ฝึกฝนและอบรมเพื่อที่จะให้รู้หรือให้ประสบผลสำเร็จ
ความหมายเหมือนกับ: เรียน , เล่าเรียน
คำที่เกี่ยวข้อง: learn , read up , mug up , cram
ตัวอย่างประโยค: เจนเนอรัลมอเตอร์สได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าเกาหลีใต้เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการซื้อกิจการบริษัทรถยนต์