ศัตรู

ภาษาอังกฤษ


n enemy
ความหมายเหมือนกับ: คู่แค้น , คู่ปรับ , คู่แข่ง , อริ , ปฎิปักษ์
คำที่เกี่ยวข้อง: foe , opponent
คำตรงข้าม: มิตร
n enemy
ความหมายเหมือนกับ: ข้าศึก , คู่ปรับ , ปรปักษ์ , คู่อริ
คำที่เกี่ยวข้อง: foe , adversary , opponent , antagonist
ตัวอย่างประโยค: เขาถึงตายด้วยน้ำมือของศัตรู