ศังกา

ภาษาอังกฤษ


n doubt
ความหมายเหมือนกับ: ความสงสัย , ความเคลือบแคลง , ความข้องใจ , ความกังขา , ความสนเท่ห์ , ศงกา
คำที่เกี่ยวข้อง: suspicion