ศอก

ภาษาอังกฤษ


clas cubit
คำอธิบาย: มาตราวัดตามวิธีประเพณี 1 ศอก เท่ากับ 2 คืบ
ตัวอย่างประโยค: พระพุทธไสยาสน์เดิมยาวสี่วา แต่องค์ใหม่ยาว 8 วา 2 ศอก
n elbow
คำอธิบาย: ส่วนของแขนตรงที่เป็นข้อพับ
หน่วยนับ: ข้าง
ความหมายเหมือนกับ: ข้อศอก
ตัวอย่างประโยค: พ่อใช้ศอกกระทุ้งเข้าที่ท้องของคนร้าย