ศร

ภาษาอังกฤษ


n bow
หน่วยนับ: คัน
ความหมายเหมือนกับ: คันศร , คันธนู
ตัวอย่างประโยค: พระรามโก่งศรยิงยักษ์ตาย
n arrow
คำอธิบาย: อาวุธชนิดหนึ่งใช้ยิงด้วยกำลังสายให้ลัดลูกแล่นออกไป
หน่วยนับ: เล่ม, ดอก
ความหมายเหมือนกับ: ลูกศร , ลูกธนู , ลูกหน้าไม้