วูบวาบ

ภาษาอังกฤษ


adj flashing
คำอธิบาย: ที่ปรากฏแล้วหายลับไปทันทีทันใดต่อเนื่องกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: glittering , flaring , gleaming , dazzling
ตัวอย่างประโยค: เธอวิ่งฝ่าสายฝนกลับบ้านโดยอาศัยแสงไฟที่วูบวาบของเสาไฟฟ้าข้างทาง