วุ่นวาย

ภาษาอังกฤษ


v cannot make head or tail of
ความหมายเหมือนกับ: ไร้ระเบียบ
adv excitedly
ความหมายเหมือนกับ: ลนลาน
คำที่เกี่ยวข้อง: turbulently , wildly , restlessly , restively
v be in tumult
ความหมายเหมือนกับ: ป่วน , ปั่นป่วน , สับสน , ลนลาน
คำที่เกี่ยวข้อง: be in disorder , be in confusion , run excitedly
v disorderly
ความหมายเหมือนกับ: พลุกพล่าน
คำที่เกี่ยวข้อง: busy , chaotic
v swarm
ความหมายเหมือนกับ: ขวักไขว่ , จอแจ , คับคั่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: be busy , be crowded , be congested
adv chaotically
ความหมายเหมือนกับ: ขวักไขว่ , จอแจ , คับคั่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: busily
adj confused
ความหมายเหมือนกับ: ยุ่ง , พัวพัน , ยุ่งเหยิง
คำที่เกี่ยวข้อง: complicated
v interfere
ความหมายเหมือนกับ: ยุ่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: interrupt , butt in , intervene , meddle , stick one´s oar in
v engross
ความหมายเหมือนกับ: วุ่น
คำที่เกี่ยวข้อง: preoccupy , be busy
v jumble
ความหมายเหมือนกับ: ยุ่งเหยิง , ยุ่งวุ่นวาย
คำที่เกี่ยวข้อง: muddle , confuse
v muddle
ความหมายเหมือนกับ: ระส่ำระสาย , ยุ่งเหยิง , ยุ่งวุ่นวาย
คำที่เกี่ยวข้อง: jumble , confuse
v be in disorder
ความหมายเหมือนกับ: อลเวง , โกลาหล , จลาจล , สับสน , อลหม่าน , ปั่นป่วน
คำที่เกี่ยวข้อง: be undisciplined , be chaotic , move in a disorderly manner , mill around/about , rush in a disorderly manner
adv chaotically
ความหมายเหมือนกับ: อลเวง , โกลาหล , จลาจล , สับสน , อลหม่าน , ปั่นป่วน
คำที่เกี่ยวข้อง: confusedly , tumultuously
adv chaotically
ความหมายเหมือนกับ: ชุลมุน , จ้าละหวั่น
คำที่เกี่ยวข้อง: confusedly , tumultuously , turbulently
v be busy
ความหมายเหมือนกับ: ยุ่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: spin , be bustling about , be confused
adj restless
ความหมายเหมือนกับ: ซน , ซุกซน
คำที่เกี่ยวข้อง: naughty
adj chaotic
ความหมายเหมือนกับ: ปั่นป่วน , ชุลมุน
คำที่เกี่ยวข้อง: tumultuous , disordered , confused
v be chaotic
ความหมายเหมือนกับ: ปั่นป่วน , ชุลมุน , อลวน
คำที่เกี่ยวข้อง: be confused , be disordered , be in turmoil , be in noisy confusion
v be frantic
ความหมายเหมือนกับ: อลวน , สับสน , ปั่นป่วน
คำที่เกี่ยวข้อง: be in turmoil
v be frantic
ความหมายเหมือนกับ: ป่วนปั่น , สับสน
คำที่เกี่ยวข้อง: feel uneasy , confusing , be agitated
v scurry
ความหมายเหมือนกับ: ตะลีตะลาน , รน
คำที่เกี่ยวข้อง: hurry , dart , dash , run about hurriedly and excitedly
adv bustling
ความหมายเหมือนกับ: ชุลมุน , คับคั่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: crowded , noisy
คำตรงข้าม: สงบ , เงียบ , สงบเงียบ
v be bustling
ความหมายเหมือนกับ: ชุลมุน , คับคั่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: be busy , be congested , be crowded , be noisy
คำตรงข้าม: สงบ , เงียบ , สงบเงียบ
v be in disorder
ความหมายเหมือนกับ: ชุลมุน , แตกตื่น
คำที่เกี่ยวข้อง: be undisciplined , be chaotic , move in a disorderly manner , mill around/about , rush in a disorderly manner
adv chaotically
ความหมายเหมือนกับ: ชุลมุน , แตกตื่น
คำที่เกี่ยวข้อง: confusedly , tumultuously , disorderedly
v be frantic
ความหมายเหมือนกับ: อลวน , สับสน , ปั่นป่วน
คำที่เกี่ยวข้อง: be in turmoil
v be frantic
ความหมายเหมือนกับ: ป่วนปั่น , สับสน
คำที่เกี่ยวข้อง: feel uneasy , confusing , be agitated

คำที่มี "วุ่นวาย" ในคำ


วุ่นวายใจ v be serious
ความหมายเหมือนกับ: หนักใจ , วิตกกังวล , กลุ้มใจ , ว้าวุ่นใจ
คำตรงข้าม: สบายใจ
ตัวอย่างประโยค: ก่อนเปิดเทอมทีไรพ่อแม่เป็นต้องวุ่นวายใจหาที่เรียนให้บุตรหลานด้วยความยากลำบาก

ก่อความวุ่นวาย v stage an uprising
ความหมายเหมือนกับ: ก่อความไม่สงบ
คำตรงข้าม: อยู่ในความสงบ
ตัวอย่างประโยค: ผู้ชุมนุมเริ่มก่อความวุ่นวายจนรัฐบาลตัดสินใจใช้กำลังตำรวจสลายการชุมนุม

สับสนวุ่นวาย v muddle
คำอธิบาย: ยุ่งเหยิงไม่เป็นระเบียบทำให้เกิดความไม่สงบขึ้นได้
ความหมายเหมือนกับ: ระส่ำระสาย , ยุ่งเหยิง , วุ่นวาย , ยุ่งวุ่นวาย
ตัวอย่างประโยค: เหตุการณ์ชักจะสับสนวุ่นวายไปหมดแล้ว ถ้ายังไม่รีบแต่งตั้งหัวหน้าคนใหม่โดยเร็ว

ความวุ่นวาย n disorder
ความหมายเหมือนกับ: ความอลหม่าน , ความยุ่งเหยิง , ความสับสน
คำตรงข้าม: ความเรียบร้อย , ความสงบ
ตัวอย่างประโยค: ข่าวเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางการเมือง ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความวุ่นวาย

ความสับสนวุ่นวาย n tumult
ความหมายเหมือนกับ: ความวุ่นวาย , ความไม่เป็นระเบียบ

ชุลมุนวุ่นวาย adv in mess
ความหมายเหมือนกับ: พัลวัน , สับสน

ยุ่งวุ่นวาย v jumble
ความหมายเหมือนกับ: ยุ่งเหยิง , วุ่นวาย

ยุ่งวุ่นวาย v muddle
ความหมายเหมือนกับ: ระส่ำระสาย , ยุ่งเหยิง , วุ่นวาย

ความวุ่นวายใจ n anxiety
ความหมายเหมือนกับ: ความกังวล , ความไม่สบายใจ
คำตรงข้าม: ความสบายใจ

ความวุ่นวายใจ n unhappiness
ความหมายเหมือนกับ: ความกังวลใจ , ความว้าวุ่นใจ
คำตรงข้าม: ความสบายใจค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top