วิเศษ

ภาษาอังกฤษ


adj superb
คำอธิบาย: ที่ดีเลิศหรือที่ยอดเยี่ยม
ความหมายเหมือนกับ: ยอดเยี่ยม , ดีเลิศ
คำที่เกี่ยวข้อง: excellent , splendid , magnificent , marvelous , wonderful
ตัวอย่างประโยค: การช็อปปิ้งครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่แสนจะวิเศษจริงๆ

คำที่มี "วิเศษ" ในคำ


วิเศษณ์ n adverb
คำอธิบาย: คำจำพวกหนึ่งที่แต่งหรือขยายคำนาม คำกริยา หรือคำวิเศษณ์เพื่อบอกคุณภาพหรือปริมาณเป็นต้น เช่น คนดี น้ำมาก ทำดี ดีมาก
ความหมายเหมือนกับ: คำกริยาวิเศษณ์
ตัวอย่างประโยค: นามวลีประกอบด้วยนามและตามด้วยวิเศษณ์

ยาวิเศษ n the best medicine
ตัวอย่างประโยค: อารมณ์ขันคือยาวิเศษที่อาจช่วยป้องกันโรคหัวใจได้

คำกริยาวิเศษณ์ n adverb
คำอธิบาย: หมวดคำประเภทหนึ่ง ทำหน้าที่ขยายคำกริยา
หน่วยนับ: คำ
ความหมายเหมือนกับ: วิเศษณ์
ตัวอย่างประโยค: คำกริยาวิเศษณ์ช่วยเน้นความหมายของคำกริยาวิเศษณ์ที่ปรากฏร่วมด้วยให้หนักแน่นขึ้น

คำวิเศษณ์ n adverb
คำอธิบาย: คำในภาษาหมวดหนึ่ง เกิดร่วมกับคำกริยาหรือคำวิเศษณ์เพื่อบอกลักษณะของคำวิเศษณ์
ความหมายเหมือนกับ: วิเศษณ์
ตัวอย่างประโยค: คำว่า สะใจ เป็นคำวิเศษณ์ที่ใช้ประกอบอารมณ์โกรธ เช่น ด่าให้สะใจ

แสนวิเศษ adj marvelous
ความหมายเหมือนกับ: ดีเลิศ
ตัวอย่างประโยค: นิยายแปลเรื่อง แม่มด เป็นหนังสือที่แสนสนุก แสนวิเศษ น่าสะพรึงกลัวอย่างจับใจ

กริยาวิเศษณ์ n adverb
คำอธิบาย: หมวดคำประเภทหนึ่ง ทำหน้าที่ขยายคำกริยา
ความหมายเหมือนกับ: วิเศษณ์

กริยาวิเศษณ์วลี n adverbial phrase
คำอธิบาย: ข้อความที่มีคำกริยาวิเศษณ์ที่พ่วงบุรพบทเข้าขยายกริยา
ตัวอย่างประโยค: ฉันกำลังนึกประโยคที่มีคำกริยาวิเศษณ์วลี

กริยาวิเศษณานุประโยค n adverbial clause
คำอธิบาย: อนุประโยคที่ประกอบกริยาหรือวิเศษณ์ในประโยคความรวม

ความวิเศษ n superbness
ความหมายเหมือนกับ: ความดีเยี่ยม , ความเป็นเลิศ , ความยอดเยี่ยม

ผู้วิเศษ n magician
คำอธิบาย: ผู้ที่มีวิทยาคม, ผู้ที่มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: เวลาผมสูดกาวเข้าไป ช่วงแรกนั้นมันจะรู้สึกเพลินๆ เบลอๆ ดี พอสักพักผมก็จะคิดว่าตัวเองเป็นผู้วิเศษค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top