วิวาท

ภาษาอังกฤษ


v dispute
คำอธิบาย: ทุ่มเถียงกันด้วยความโกรธ
ความหมายเหมือนกับ: ทะเลาะ , ทะเลาะวิวาท
คำที่เกี่ยวข้อง: argue , debate , quarrel , squabble , clash
ตัวอย่างประโยค: สองคนนี้เป็นคู่อริที่เคยวิวาทต่อกันด้วยเรื่องส่วนตัวเมื่อหลายปีก่อน