วิวาท

ภาษาอังกฤษ


v dispute
คำอธิบาย: ทุ่มเถียงกันด้วยความโกรธ
ความหมายเหมือนกับ: ทะเลาะ , ทะเลาะวิวาท
คำที่เกี่ยวข้อง: argue , debate , quarrel , squabble , clash
ตัวอย่างประโยค: สองคนนี้เป็นคู่อริที่เคยวิวาทต่อกันด้วยเรื่องส่วนตัวเมื่อหลายปีก่อน

คำที่มี "วิวาท" ในคำ


เสียงทะเลาะวิวาท n fighting sound
คำอธิบาย: เสียงของคนที่ทุ่มเถียงกันด้วยความโกรธ, เสียงคนโต้เถียงกัน
ตัวอย่างประโยค: ขณะที่กำลังนอนหลับ เขาได้ยินเสียงทะเลาะวิวาทของเพื่อนบ้าน

ทะเลาะวิวาท v brawl
คำอธิบาย: ทุ่มเถียงและต่อสู้กัน
ความหมายเหมือนกับ: วิวาท , ทะเลาะ
คำตรงข้าม: ปรองดอง , รักใคร่ปรองดอง
ตัวอย่างประโยค: เขาเที่ยวทะเลาะวิวาทกับใครต่อใคร ไม่เลือกหน้า

การทะเลาะวิวาท n quarrel
คำอธิบาย: การทุ่มเถียงและต่อสู้กัน
ความหมายเหมือนกับ: การวิวาท , การทะเลาะ
คำตรงข้าม: การคืนดี
ตัวอย่างประโยค: เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไประงับการทะเลาะวิวาทในวงเหล้าของชายหนุ่ม ก่อนเกิดการฆ่ากันเพื่อแย่งชิงหญิงสาว

การวิวาท n dispute
ความหมายเหมือนกับ: การทะเลาะวิวาท , การทะเลาะ , การโต้เถียง
ตัวอย่างประโยค: การวิวาทกันของนักเรียนช่างกลสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นอันมากค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top