วิตก

ภาษาอังกฤษ


v be serious
ความหมายเหมือนกับ: หนักใจ , วุ่นวายใจ , กังวล , เป็นทุกข์ , วิตกกังวล , กลุ้มใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: tense , strain , be nervous , be stern , be taut
คำตรงข้าม: สบายใจ
ตัวอย่างประโยค: การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดสูงขึ้นจนน่าวิตก