วิงเวียน

ภาษาอังกฤษ


v be giddy
คำอธิบาย: รู้สึกหวิวใจ ดูอะไรหมุนไปหมด
ความหมายเหมือนกับ: หน้ามืด , ตาลาย , เวียนหัว
คำที่เกี่ยวข้อง: be dizzy , be in a whirl
ตัวอย่างประโยค: ภาพนั้นหมุนติ้วอยู่รอบตัวผมทำให้วิงเวียนสุดจะทนไหว