วางใจได้

ภาษาอังกฤษ


v trust
ความหมายเหมือนกับ: ไว้ใจได้
คำที่เกี่ยวข้อง: believe in , have confidence in , have faith in , rely on , count on , bank on