วางอยู่

ภาษาอังกฤษ


v be locate
ความหมายเหมือนกับ: อยู่
คำที่เกี่ยวข้อง: be situated , lie , place