วางตัว

ภาษาอังกฤษ


v behave
คำอธิบาย: ประพฤติตน
คำที่เกี่ยวข้อง: conduct oneself , mind one´s manners , keep one´s nose clean
ตัวอย่างประโยค: เขาวางตัว สูง ไม่ค่อยคลุกคลีกับสมาชิกพรรคทำให้ลูกพรรคต่างไม่ยอมรับ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top