วาง

ภาษาอังกฤษ


v lay (down)
คำอธิบาย: ทำให้สิ่งใดพ้นจากมือหรือบ่าด้วยอาการกิริยาตามที่ต้องการ
คำที่เกี่ยวข้อง: put (down) , place , set down , plant , deposit , leave
คำตรงข้าม: ยก
ตัวอย่างประโยค: มนุษย์จอมพลังสามารถยกข้าวสาร 100 กิโลกรัมวางไว้บนศีรษะได้อย่างน่าอัศจรรย์