วัตถุประสงค์

ภาษาอังกฤษ


n objective
คำอธิบาย: สิ่งที่ตั้งใจว่าจะให้บรรลุถึงหรือให้ประสบความสำเร็จ
ความหมายเหมือนกับ: จุดประสงค์ , จุดมุ่งหมาย
คำที่เกี่ยวข้อง: object , aim , goal , purpose
ตัวอย่างประโยค: สมาคมของเราไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการหาเงิน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top