ล้ำเลิศ

ภาษาอังกฤษ


adj superior
ความหมายเหมือนกับ: ดียิ่ง , ประเสริฐ , เลิศล้ำ
คำที่เกี่ยวข้อง: greater , higher , surpassing , grander , better , unrivalled
ตัวอย่างประโยค: พระองค์ทรงเป็นปูชนียบุคคลล้ำเลิศของโลก

คำที่มี "ล้ำเลิศ" ในคำ


สิ่งล้ำเลิศ n precious thing
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งสูงค่าค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top