ล้อเล่น

ภาษาอังกฤษ


v tease
คำอธิบาย: แสดงกิริยาเย้าแหย่ไม่ได้คิดจริงจัง
ความหมายเหมือนกับ: หยอกล้อ , หยอก , ยั่วเล่น
คำที่เกี่ยวข้อง: kid , chaff , ridicule , banter
คำตรงข้าม: เอาจริง
ตัวอย่างประโยค: น้องคงแค่อยากล้อเล่นเท่านั้นเอง ไม่น่าไปดุว่าแรงๆ ขนาดนั้น