ล้ม

ภาษาอังกฤษ


v overthrow
ความหมายเหมือนกับ: โค่น , ทำลาย
คำที่เกี่ยวข้อง: overturn , bring down , destroy , depose , unseat , topple
คำตรงข้าม: จัดตั้ง
ตัวอย่างประโยค: พวกเขาทำเช่นนี้ก็เพื่อจะล้มโครงการ
v die
คำอธิบาย: จากเหตุไฟป่าทำให้ช้างล้มจำนวนหลายเชือก
ความหมายเหมือนกับ: give up the ghost
คำที่เกี่ยวข้อง: perish , croak , pass away , kick the bucket , peg out , snuff it ,
คำตรงข้าม: ตาย
v cancel
ความหมายเหมือนกับ: เลิกล้ม
v fall
คำอธิบาย: กิริยาที่ตั้งอยู่แล้วเอนลงหรือทอดลงถึงพื้นหรือทลายลง, ตั้งอยู่ไม่ได้
ความหมายเหมือนกับ: หกล้ม
คำที่เกี่ยวข้อง: tumble , drop , plummet , stumble , topple , flop
ตัวอย่างประโยค: เด็กที่อยู่ในวัยหัดเดินมักล้มบ่อย เนื่องจากการทรงตัวยังไม่ดี
v slaughter
ความหมายเหมือนกับ: ฆ่า
คำที่เกี่ยวข้อง: butcher , kill
ตัวอย่างประโยค: ชาวชนบทมักล้มวัวเพื่อเป็นอาหารสำหรับแขกที่มาเยือน
v cancel
ความหมายเหมือนกับ: เลิกล้ม
คำที่เกี่ยวข้อง: abandon (plans , intention)
v cut down
ความหมายเหมือนกับ: ตัดโค่น
คำที่เกี่ยวข้อง: fell , hew , lop
ตัวอย่างประโยค: พวกชาวบ้านช่วยกันล้มป่าเพื่อใช้เป็นที่ทำมาหากิน
v slaughter
ความหมายเหมือนกับ: ฆ่า
คำที่เกี่ยวข้อง: kill , butcher , slay
ตัวอย่างประโยค: เมื่อมีการจัดงาน ชาวบ้านจะล้มวัวเพื่อนำมาทำอาหารเลี้ยงแขก
v die
ความหมายเหมือนกับ: ตาย
คำที่เกี่ยวข้อง: pass away , perish , croak , kick the bucket
ตัวอย่างประโยค: ผลจากการทำสงครามทำให้ช้างล้มไปเป็นจำนวนมาก
v give up
คำอธิบาย: ทำให้พังลง, ทำให้ล้มเลิก
ความหมายเหมือนกับ: ทำลาย , สลาย
คำที่เกี่ยวข้อง: stop , cease , relinquish , desist
ตัวอย่างประโยค: ผมไม่ต้องการล้มประมูล เพียงแต่ให้มีการทบทวนเท่านั้น
v cancel
ความหมายเหมือนกับ: เลิกล้ม
คำที่เกี่ยวข้อง: abandon (plans , intention)

คำที่มี "ล้ม" ในคำ


ล้มกระดาน v turn over a board
คำอธิบาย: ทำลายหรือทำให้พังหมดสิ้นไป
ความหมายเหมือนกับ: คว่ำกระดาน
ตัวอย่างประโยค: กรณีที่ กสช. ล้มกระดานกระบวนการสรรหานั้นเป็นการเสียผลประโยชน์ต่อประชาชนอย่างมาก

ล้มลุก v rise and fall again
คำอธิบาย: ประเดี๋ยวล้มประเดี๋ยวลุก
ตัวอย่างประโยค: คนในวงเหล้าเมามายไม่มีสติถึงแก่เดินเซล้มลุกผ้าผ่อนหลุดลุ่ย

ล้มลุก adj short-lived
คำอธิบาย: ที่มีอายุชั่วคราว, ไม่ยืนถาวร
ตัวอย่างประโยค: กัญชาเป็นพืชล้มลุกจำพวกหญ้าชนิดหนึ่ง

ล้มลุกคลุกคลาน v struggle along
ความหมายเหมือนกับ: ซวดเซ , ตั้งตัวไม่ติด , กระเสือกกระสน
ตัวอย่างประโยค: บริษัทล้มลุกคลุกคลานเรื่อยมาจนกระทั่งไปไม่ไหวต้องปิดตัวลง

ล้มหมอนนอนเสื่อ v become ill
คำอธิบาย: ป่วยจนต้องนอนพักรักษาตัว
ความหมายเหมือนกับ: ล้มป่วย , ล้มเจ็บ , ป่วย , เจ็บป่วย
ตัวอย่างประโยค: ี่เขาล้มหมอนนอนเสื่อโดยที่ไม่มีใครดูแลมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว

ล้มกลิ้ง v fall and roll
ตัวอย่างประโยค: ฉันเผ่นได้ 2-3 ก้าวก็ล้มกลิ้งลง

ล้มเลิก v abolish
คำอธิบาย: ไม่ทำต่อไป
ความหมายเหมือนกับ: เลิก , ยกเลิก , เลิกล้ม
ตัวอย่างประโยค: สำนักงานทางด้านยุทธศาสตร์อื่นๆ ถูกยุบและล้มเลิกไป

ล้มคว่ำ v fall
คำอธิบาย: อาการที่หน้าคว่ำหัวปักลง
ความหมายเหมือนกับ: ล้มคะมำ
ตัวอย่างประโยค: เขากระโดดเตะไอ้นักเลงสามสี่คนที่เดินปรี่เข้ามาล้มคว่ำไปคนละทาง

ล้มเจ็บ v be ill
ความหมายเหมือนกับ: ป่วย
ตัวอย่างประโยค: เมื่อลูกล้มเจ็บ หนี้สินก็เพิ่มพูน ทำให้เขาและเมียต้องกรำงานหนัก

ล้มแผละ v fall down
ตัวอย่างประโยค: หล่อนขยับจะลุกขึ้นยืน แต่ก็ล้มแผละลง

ล้มพับ v fall down

ล้มระเนระนาด v fall disorderly
ตัวอย่างประโยค: บรรดาไม้ดอกไม้กระถางที่เขาปลูกไว้หักยับล้มระเนระนาด

ล้มละลาย v go bankrupt
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลสามารถแก้ปัญหาไม่ให้ประเทศล้มละลาย แต่ก็ยังแก้ปัญหาของธุรกิจภาคเอกชนไม่ให้ล้มละลายไม่ได้

ล้มล้าง v overthrow
ความหมายเหมือนกับ: ทำลาย
ตัวอย่างประโยค: กลุ่มข้าราชการและพลเรือนรุ่นเยาว์ได้ก่อการยึดอำนาจ และล้มล้างระบอบปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์

ล้มหายตายจาก v pass away
ความหมายเหมือนกับ: ตาย , เสียชีวิต
ตัวอย่างประโยค: อีก 50 ปีข้างหน้า บรรดาสมาชิกบัณฑิตสภาที่ทำงานกันอยู่ในวันนี้ คงจะล้มหายตายจากกันไปแล้ว

ล้มตาย v wither and die
ความหมายเหมือนกับ: ตาย
คำตรงข้าม: กำเนิด , เกิด
ตัวอย่างประโยค: อากาศแห้งแล้งทำให้พืชผลที่ชาวนาปลูกไว้ล้มตายหมด

ล้มตาย v wither and die
ความหมายเหมือนกับ: ตาย
คำตรงข้าม: กำเนิด , เกิด
ตัวอย่างประโยค: อากาศแห้งแล้งทำให้พืชผลที่ชาวนาปลูกไว้ล้มตายหมด

ล้มเลิกกิจการ v close down
ความหมายเหมือนกับ: เลิกกิจการ
คำตรงข้าม: เปิดกิจการ

ล้มเหลว v fail
ความหมายเหมือนกับ: ผิดหวัง
คำตรงข้าม: สำเร็จ , สมหวัง

ล้มป่วย v become ill
ความหมายเหมือนกับ: ล้มเจ็บ , ป่วย , เจ็บป่วย

ล้มเหลว v fail
ความหมายเหมือนกับ: ล่ม
คำตรงข้าม: สำเร็จ

ล้มหลาม v be crowded
ความหมายเหมือนกับ: แน่น , แออัด , เนืองแน่น , เพียบ , ยัดเยียด , เบียดเสียด , พลุกพล่าน

ล้มคะมำ v fall

ล้มเหลว v fail
ความหมายเหมือนกับ: พังทลาย , พังพินาศ , มลาย , เสียหาย

ล้มเหลว v fail
ความหมายเหมือนกับ: ไม่ประสบความสำเร็จ

ล้มเลิกความคิด v change one´s mind
ความหมายเหมือนกับ: กลับใจ , เปลี่ยนความคิด
คำตรงข้าม: ยืนยัน , ปักใจ , ใจแข็ง

ล้มเหลว v be ruined
ความหมายเหมือนกับ: พังทลาย
คำตรงข้าม: สำเร็จ

ล้มป่วย v be sick
ความหมายเหมือนกับ: ป่วย , เจ็บป่วย , เจ็บไข้ , ไม่สบาย

ล้มเลิกไป v be rejected
ความหมายเหมือนกับ: ระงับไป

โค่นล้ม v eliminate
คำอธิบาย: ทำให้หมดสิ้นอำนาจลง
ความหมายเหมือนกับ: โค่นอำนาจ , ล้มล้าง , ล้ม , ลบล้าง
ตัวอย่างประโยค: กองทหารของซีเรียจะไม่เข้าร่วมปฏิบัติการในดินแดนอิรัก หรือโค่นล้มรัฐบาลซัดดัมอย่างแน่นอน

แกล้ม v accompany with
คำอธิบาย: ไปด้วยกัน, ควบคู่กันไป, แกมกัน (ใช้แก่กริยากิน)
ตัวอย่างประโยค: อาหารประเภทยำเป็นอาหารที่นิยมกินแกล้มกับเหล้า

แกล้ม n savories eaten with drinks
คำอธิบาย: ของที่กินกับเหล้า
หน่วยนับ: อย่าง, ชนิด
ความหมายเหมือนกับ: กับแกล้ม
ตัวอย่างประโยค: ภาพพ่อถือแก้วเหล้า ขวดเหล้า กับแกล้มวางระเกะระกะอยู่เกลื่อนบ้าน เป็นภาพที่เขาเห็นจนชินตา

ลื่นล้ม v slip
ตัวอย่างประโยค: ฝนตกอย่างนี้ระวังจะลื่นล้ม

หกล้ม v fall
คำอธิบาย: ล้มลง, พลาดลง
ความหมายเหมือนกับ: หกคะเมน , ล้ม
ตัวอย่างประโยค: เขาหกล้มจนเอ็นเหนือเข่าฉีก

พืชล้มลุก n annual crops
คำอธิบาย: พันธุ์ไม้หรือพืชที่มีอายุชั่วคราว
ความหมายเหมือนกับ: ไม้ล้มลุก
ตัวอย่างประโยค: คนที่ปลูกพืชล้มลุกต้องดูแลมากหน่อยโอกาสขาดทุนก็มีมาก

กล้อมแกล้ม v mumble
คำอธิบาย: พูดอ้อมแอ้มพอให้ผ่านไป
ความหมายเหมือนกับ: อ้อมแอ้ม , กะล่อมกะแล่ม
ตัวอย่างประโยค: เขากล้อมแกล้มพูดให้ผ่านๆ ไป

กล้อมแกล้ม adv indistinctively
ความหมายเหมือนกับ: พอไปได้ , ถูไถ , แก้ขัด
ตัวอย่างประโยค: วันนี้ช่างซ่อมไม่อยู่ก็พอจะมีบางคนพอทำกล้อมแกล้มไปได้บ้าง

ตุ๊กตาล้มลุก n tumbler
คำอธิบาย: คนเจ็บไข้ที่ไม่ค่อยมีกำลังวังชา ประเดี๋ยวล้มนอน ประเดี๋ยวลุกนั่ง
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: เมื่อร่างกายอ่อนเพลียเขาก็เหมือนตุ๊กตาล้มลุก

ไม้ล้มลุก n annual
คำอธิบาย: พืชที่มีอายุชั่วคราว
ตัวอย่างประโยค: เกษตรกรปลูกไม้ล้มลุกเพื่อปรับปรุงดิน

แฉล้ม v be pretty
คำตรงข้าม: น่าเกลียด , ขี้เหร่
ตัวอย่างประโยค: เธอยอมรับว่าเข้าคอร์สจัดการกับผิว คอร์สละ 50,000 บาทจึงออกมาแฉล้มได้ขนาดนี้

แฉล้ม adj lovely
คำตรงข้าม: น่าเกลียด , ขี้เหร่
ตัวอย่างประโยค: เธอเอียงคอถามเขาหน้าแฉล้ม

มวยล้ม n boxing premeditated to lose
คำอธิบาย: การชกมวยบนเวทีที่คู่ต่อสู้ ฝ่ายหนึ่งแกล้งยอมเป็นฝ่ายแพ้ เพื่อหวังผลในการพนัน, โดยปริยายหมายถึงการต่อสู้หรือเรื่องราวที่ดูเหมือนเอาจริงเอาจัง แต่กลับไม่จริงหรือเลิกล้มไป
ตัวอย่างประโยค: เขายืนยันหนักแน่นว่าไม่เป็นมวยล้มอย่างเด็ดขาด

การล้มละลาย n bankruptcy
คำอธิบาย: การหมดทรัพย์สมบัติของตัว, การมีหนี้สินล้นพ้นตัว และศาลได้มีคำพิพากษาให้ล้มละลาย
ความหมายเหมือนกับ: ความสิ้นเนื้อประดาตัว , การหมดเนื้อหมดตัว , การหมดตัว
ตัวอย่างประโยค: การล้มละลายของบริษัทดังทำให้มีคนตกงานเป็นจำนวนมาก

การล้มเลิก n close
ความหมายเหมือนกับ: การยกเลิก , การเลิก , การเลิกล้ม
ตัวอย่างประโยค: การล้มเลิกกิจการของบริษัทมีสาเหตุมาจากเศรษฐกิจตกต่ำ

กับแกล้ม n food eaten with alcoholic drinks
คำอธิบาย: ของกินแกล้มเหล้า
หน่วยนับ: อย่าง
ความหมายเหมือนกับ: แกล้ม
ตัวอย่างประโยค: เวลาดื่มเหล้า ต้องเตรียมกับแกล้มไว้ด้วย

ตุ๊กตาล้มลุก n rocking doll
คำอธิบาย: ตุ๊กตาไม่มีขา ฐานโค้ง มีโลหะถ่วงอยู่ข้างในฐาน เมื่อผลักให้ล้มแล้วจะกลับตั้งขึ้นมาได้เอง
หน่วยนับ: ตัว

ความล้มเหลว n failure
ความหมายเหมือนกับ: ความผิดพลาด
คำตรงข้าม: ความสำเร็จ
ตัวอย่างประโยค: ความล้มเหลวของงานในครั้งนี้เกิดจากความประมาทของเขา

ผู้ล้มละลาย n bankrupt
คำอธิบาย: บุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวและศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย
หน่วยนับ: คน

เลิกล้ม v cancel

เลิกล้ม v abolish
ความหมายเหมือนกับ: เลิก , ยกเลิก

ใกล้มาก adv very near
ความหมายเหมือนกับ: ใกล้แค่เอื้อม , ใกล้นิดเดียว
คำตรงข้าม: ไกลมาก , เกินเอื้อม , ไกลเกินเอื้อม

เซจะล้ม v totter
ความหมายเหมือนกับ: โงนเงน , โอนเอนไปมา , เอียงเอน , โอนเอน
คำตรงข้าม: มั่นคง , แน่วแน่ , ตั้งตรง

เลิกล้ม v cancel
ความหมายเหมือนกับ: ยกเลิก

เลิกล้ม v stop
ความหมายเหมือนกับ: เลิกรา , ล้างมือ , วางมือ

เลิกล้ม v give up
ความหมายเหมือนกับ: เลิกรา , ล้างรา

เลิกล้ม v drop
ความหมายเหมือนกับ: หยุด , ยุติ , ล้มเลิก , ยกเลิก

การล้มล้าง n demolition
ความหมายเหมือนกับ: การทำลาย , การโค่นล้ม
คำตรงข้าม: การก่อกำเนิด , การสร้าง

การโค่นล้ม n demolition
ความหมายเหมือนกับ: การทำลาย , การล้มล้าง
คำตรงข้าม: การก่อกำเนิด , การสร้าง

การเลิกล้ม n withdrawal
ความหมายเหมือนกับ: การถอนตัว , การล้มเลิก , การยกเลิก

การเลิกล้ม n close
ความหมายเหมือนกับ: การยกเลิก , การเลิก

เลิกล้ม v cancel

เลิกล้ม v stop
ความหมายเหมือนกับ: ล้มเลิก , ยุติ

เลิกล้ม v cancelค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top