ล้นเหลือ

ภาษาอังกฤษ


adj surplus
คำอธิบาย: มากมายเหลือล้น
คำที่เกี่ยวข้อง: excess , superabundant
ตัวอย่างประโยค: คนที่เคยมีอำนาจและอิทธิพลล้นเหลือระหว่างมีตำแหน่งหน้าที่ทางราชการ พอพ้นตำแหน่งก็จะไม่มีผู้ใดสนใจ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top