ล่ำสัน

ภาษาอังกฤษ


v be sturdy
คำอธิบาย: ี่ใหญ่โตแข็งแรง
ความหมายเหมือนกับ: กำยำ , กำยำล่ำสัน
คำที่เกี่ยวข้อง: be stout , be stalwart , be muscular , be robust , be brawny , be athletic
คำตรงข้าม: สะโอดสะอง
ตัวอย่างประโยค: กระทิงโทนตัวนั้นรูปร่าง สีสันก็คล้ายๆ แม่ แต่สูงและล่ำสันกว่าแม่หน่อย
adj sturdy
คำอธิบาย: ที่มีลักษณะใหญ่โตแข็งแรง
ความหมายเหมือนกับ: กำยำ , กำยำล่ำสัน
คำที่เกี่ยวข้อง: stout , stalwart , muscular , robust , brawny , athletic
คำตรงข้าม: สะโอดสะอง
ตัวอย่างประโยค: เจ้าพ่อยืนอยู่กับลูกน้องหนุ่มล่ำสันอีกสองคน