ล่อนจ้อน

ภาษาอังกฤษ


adj completely naked
คำอธิบาย: ไม่มีอะไรปกปิดร่างกาย, ไม่มีอะไรติดตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: bare , naked , nude
ตัวอย่างประโยค: เด็กผู้ชายสองคนเปลือยกายล่อนจ้อน วิ่งออกจากบ้านมาเล่นน้ำฝน