ล่วงหน้า

ภาษาอังกฤษ


adv beforehand
คำอธิบาย: ก่อนที่เหตุการณ์หรือการกระทำจะเกิดขึ้น
คำที่เกี่ยวข้อง: in advance , ahead
คำตรงข้าม: ย้อนหลัง
ตัวอย่างประโยค: อยู่ๆ เราก็ได้คนนำทางโดยไม่ได้คิดล่วงหน้า
adv beforehand
คำอธิบาย: ก่อนที่เหตุการณ์หรือการกระทำจะเกิดขึ้น
คำที่เกี่ยวข้อง: in advance , ahead
คำตรงข้าม: ย้อนหลัง
ตัวอย่างประโยค: อยู่ๆ เราก็ได้คนนำทางโดยไม่ได้คิดล่วงหน้า