ลูกน้อง

ภาษาอังกฤษ


n subordinate
คำอธิบาย: ผู้อยู่ในปกครองหรือใต้บังคับบัญชา
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: สมุน , ลูกกะโล่
คำที่เกี่ยวข้อง: underling , minion , flunky , henchman , lackey , yes man , stooge
คำตรงข้าม: เจ้านาย , ลูกพี่
ตัวอย่างประโยค: ท่านเคยเป็นนายพลมาก่อนจึงมีลูกน้องเยอะแยะ

คำที่มี "ลูกน้อง" ในคำ


ลูกพี่ลูกน้อง n cousin
คำอธิบาย: ญาติที่เป็นลูกของลุง ป้า น้า อา
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน จึงมีหน้าตาคล้ายกันค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top