ลูกธนู

ภาษาอังกฤษ


n arrow
คำอธิบาย: สิ่งที่มีลักษณะยาว ตรง ปลายข้างหนึ่งแหลม ใช้เป็นอาวุธระยะไกล โดยมีคันยิงส่งลูกออกไป
หน่วยนับ: ดอก
ความหมายเหมือนกับ: ลูกศร
ตัวอย่างประโยค: คนสมัยก่อนใช้ลูกธนูเป็นอาวุธสำคัญในการล่า


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top