ลูกจ้าง

ภาษาอังกฤษ


n employee
คำอธิบาย: ผู้รับจ้างทำการงาน
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้รับจ้าง
คำที่เกี่ยวข้อง: worker , staff member , hireling , wage-earner , job-holder , hand
คำตรงข้าม: นายจ้าง
ตัวอย่างประโยค: การชุมนุมเรียกร้องนั้นเป็นเรื่องของนายจ้างกับลูกจ้าง