ลูกคลื่น

ภาษาอังกฤษ


n wave
หน่วยนับ: ลูก
ความหมายเหมือนกับ: คลื่น , เกลียวคลื่น
คำที่เกี่ยวข้อง: billow , swell
ตัวอย่างประโยค: ทันทีที่ก้อนหินกระทบผิวน้ำจะเกิดลูกคลื่นตามมาเป็นระลอก


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top