ลำพัง

ภาษาอังกฤษ


adv alone
คำอธิบาย: ไม่เกี่ยวกับผู้อื่น
คำที่เกี่ยวข้อง: solely , by oneself
ตัวอย่างประโยค: ทุกคนต่างตั้งหน้าตั้งตาทำงานกันไปโดยลำพัง